Start för innehåll

Våra bibliotek

Enköpings bibliotek består av huvudbiblioteket och filialbiblioteken i Fjärdhundra, Grillby och Örsundsbro. Biblioteksservice erbjuds också genom bokbussen och på skolbiblioteken.

Enköpings bibliotek

Besöksadress
Huvudbiblioteket, Ågatan 29, Enköping

Postadress
Box 909
745 25 Enköping 

Telefon
Information: 0171-62 55 10     
Låneärenden: 0171-62 55 90 
Bokbussen direkt: 0171-62 61 74
Fax: 0171-62 53 11
E-post: biblioteket@enkoping.se

På uppdrag från skolförvaltningen har kommunbiblioteket hand om de kommunala grundskolebiblioteken. De tre filialbiblioteken är integrerade folk- och skolbibliotek. Utöver det finns det nio grundskolebibliotek.

Kontaktpersoner

Du kan skicka e-post till respektive kontakperson genom att ange fornamn.efternamn enligt listan och sedan lägga till @enkoping.se. Exempel: fornamn.efternamn@enkoping.se.

Verksamhetschef konst, kultur och bibliotek
Nina Halden Rönnlund
Telefon: 0171-62 54 92
E-post: nina.halden.ronnlund

Områdesansvarig Vuxenverksamhet
Maria Ekmark
Telefon: 0171-62 55 14
E-post: maria.ekmark

Områdesansvarig Barn- & ungdomsverksamhet
Helena Gille
Telefon: 0171-62 55 95
E-post: helena.gille

Hemsida & programverksamhet
Helena Olsson Munro
Telefon: 0171-62 56 40 
E-post: helena.olsson.munro

Biblioteksdatasystemet
Lars Malmsten   
Telefon: 0171-62 56 41
E-post: lars.malmsten

Bokbuss
Telefon: 0171-62 61 74
E-post: bokbussen

Fjärrlån
Kerstin Jakobsson
Telefon: 0171-62 55 93 
E-post: kerstin.jakobsson

Medieinköp
Inger Serrestam-Wilén
Telefon: 0171-62 56 37 
E-post: inger.serrestam-wilen

Towe Silwerhorn-Öfjäll
Telefon: 0171-62 55 11 
E-post: towe.silwerhorn-ofjall

Krav
Henrik Kanbjer
Telefon: 0171-62 55 49
E-post: henrik.kanbjer

Talböcker/Daisy
Kerstin Jakobsson
Telefon: 0171-62 55 93
E-post: kerstin.jakobsson


Våra bibliotek utanför centrala Enköping

Fjärdhundra bibliotek
Lena Svanberg och Soili Larsson
Skolvägen 7
Telefon: 0171-62 68 30
E-post:fjardhundrabiblioteket@enkoping.se

Grillby bibliotek
Mattias Käck
Storgatan 33
Telefon: 0171-62 57 88
E-post:grillbybiblioteket@enkoping.se

Örsundsbro bibliotek
Jenny Jönsson
Idrottsvägen  8
Telefon: 0171-62 57 35
E-post:orsundsbrobiblioteket@enkoping.se