Start för innehåll

Hjälp

Detta är hjälpsida för Enköpings biblioteks webbplats. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att få hjälp på biblioteket.

Du kan även kontakta biblioteket@enkoping.se för att få hjälp. Informera oss gärna om det är något du saknar på denna sida.

Vad är...

Användarnamn
Arrangemang
Avancerad sökning
Beståndsinformation
Betyg
Bibliotekskatalog
Bibliotekskort
Book-IT
Byta användarnamn
DAISY-talböcker
Databaser
E-böcker
Filtrera sökresultat
Fjärrlån 
Fullpost
Glömt lösenord
Hembibliotek
Inköpsförslag
Kommentarer
Konto
Ljudböcker
Logga in
Lånekort
Lättläst
Lösenord
Media
Mikromarc
Mina betyg
Mina e-medier
Mina inställningar
Mina listor
Mina lån
Mina lånekort
Mina nyckelord
Mina reservationer
Mina sidor
Nyckelord
Omlån
Pinkod
Reservera
RSS
Skapa konto
Strömmande e-ljudböcker
Söka
Sökresultat
Ta bort minneslista
Talböcker
Webbanvändare
Ämnesord
Övertidsvarning

Användarnamn
När du registrerar ett konto på Ennköpings biblioteks webbplats väljer du ett användarnamn för ditt konto. Om du sätter betyg eller skriver en kommentar är det ditt avändarnamn som visas på webbplatsen. Undvik därför att använda personnummer eller lånekortsnummer som användarnamn. När du loggar in på webbplatsen loggar du antingen in med ditt användarnamn och lösenord eller med lånekort och pinkod. Du kan själv byta användarnamn.
Läs mer: Skapa webbkonto 

Arrangemang
Med arrangemang menas de program, föreläsningar och aktiviteter som äger rum på biblioteken.

Avancerad sökning
Avancerad sökning innebär att du begränsar din sökning. Du kan kombinera olika sökbegrepp, som till exempel ämnesord, författare, språk, utgivningsår, facklitteratur och om det ska vara en bok, ljudbok, film etc. För att använda avancerad sökning klickar du på Avancerad sökning i den gula sökrutan.
Läs mer: Avancerad sökning  

Beståndsinformation
Beståndsinformation är uppgifter om böcker och andra saker som du kan låna på biblioteket. Det kan vara uppgifter om bibliotek, avdelning och placering. Du ser om boken är utlånad eller om det finns att låna på biblioteket. Du ser om boken är reserverad, det vill säga om det är kö för att låna boken. Om boken är utlånad står datumet då boken ska lämnas tillbaka. 

Betyg
Om du har ett konto på Enköpings biblioteks webbplats kan du sätta betyg på böcker och andra saker som du kan låna på biblioteket. För att sätta betyg måste du vara inloggad på webbplatsen. För att logga in på webbplatsen måste du ha registrerat ett konto.
Läs mer: Skapa webbkonto

Överst på sidan

Bibliotekskatalog
Bibliotekskatalogen är det biblioteksdatasystem som biblioteket använder för att hantera böcker och andra saker som du kan låna på biblioteket. Det hanterar utlåning, återlämning och låntagarregister. Enköpings bibliotek Uppsala använder Book-IT.

Bibliotekskort
Bibliotekskort eller lånekort är ett personligt kort som du måste ha för att låna böcker och andra saker på biblioteket. Med lånekortet kan du också reservera, det vill säga ställa dig i kö på böcker och andra saker som är utlånade. Med lånekortet kan du också logga in och söka i databaser, som biblioteket erbjuder. För att kunna skapa ett konto måste du ha ett lånekort med pinkod vid Enköpings bibliotek.
Läs mer: Skaffa lånekort 

Book-IT
Book-IT är ett biblioteksdatasystem för hantering av böcker och andra saker som biblioteket lånar ut. Book-IT hanterar utlåning, återlämning och låntagarregister. 

Byta användarnamn
Du byter själv ditt användarnamn på ditt konto. För att byta användarnamn loggar du in på webbplatsen. Gå sedan till Mina inställningar som finns under Mina sidor. Skriv ditt nya användarnamn och klicka sedan på Spara inställningarna längst ner på sidan.

Överst på sidan

Daisy-talböcker
Daisy-talböcker är specialinlästa böcker som endast kan lånas av talbokslåntagare. Se Talböcker.

Databaser
Biblioteken erbjuder databaser för bland annat släktforskning, författare, stipendier, tidningar och tidskrifter. En del databaser kan du söka i hemifrån. För att söka i databaser hemifrån måste du ha ett lånekort. Andra databser kan du bara söka i på biblioteket. Biblioteken i kommunerna kan ha olika databaser.
Läs mer:  Databaser 

E-böcker
E-böcker är elektroniska böcker som du kan låna till din dator, surfplatta, läsplatta eller smarttelefon. Du söker e-böcker och strömmande e-ljudböcker på Bibli. Använd den gula sökrutan. För att låna e-böcker måste du ha ett konto.
Läs mer: E-böcker

Filtrera sökresultat
Filtrera sökresultat innebär att du kan begränsa ditt sökresultat. I vänsterkolumnen ser du hur du kan begränsa sökresultatet. Du kan bland annat välja katalog (kommun), Ämnesord, målgrupp, bok, ljudbok, talbok etc.

Överst på sidan

Fjärrlån
Fjärrlån innebär att biblioteket lånar böcker och andra saker som inte finns på det egna biblioteket. Biblioteket kan låna från bibliotek i Sverige, Norden eller andra länder. Vill du göra ett fjärrlån vänder du dig till ditt bibliotek. Biblioteket har fjärrlånepolicy för vad de lånar och du får betala en avgift för fjärrlån.
Läs mer: Fjärrlån

Fullpost
Alla böcker, ljudböcker, talböcker, cd-skivor som du kan söka på har en så kallad fullpost. I fullposten får du uppgifter om författare, titel, utgivningsår, upplaga, förlag etc. Fullposten visar även beståndsinformation, det vill säga på vilket bibliotek boken finns, om den är utlånad eller inne för lån. I fullposten kan du även reservera boken, det vill säga ställa dig i kö om den är utlånad.

Glömt lösenord
Glömt lösenordet är en tjänst som du kan använda om du har glömt bort lösenordet till ditt konto. När du fyller i din e-postadress och klickar på Skicka skickas en länk till din e-post. När du klickar på länken i din e-post kommer du till en sida på Bibli där du väljer ett nytt lösenord.
OBS! Du kan inte använda denna tjänst för att byta pinkod till ditt Lånekort. För att få pinkod till ditt lånekort måste du besöka biblioteket.
Gå till sidan: Glömt lösenordet

Överst på sidan

Hembibliotek
Hembibliotek betyder att du på kontot kan ställa in ditt bibliotek, det vill säga det bibliotek som du använder mest. När du är inloggad på webbplatsen och söker visar sökresultatet böcker och andra saker som finns på ditt bibliotek. Du kan enkelt ändra så att sökresultatet även visar böcker som finns på andra bibliotek. För att välja Hembibliotek måste du loggga in på webbplatsen. Du klickar sedan på Mina inställningar som finns under Mina sidor.

Inköpsförslag 
Du kan ge förslag på böcker och andra saker som du tycker att biblioteket ska köpa. Om du uppger ditt lånekortsnummer eller personnummer gör biblioteket en reservation, det vill säga en beställning till dig, ifall biblioteket köper boken, ljudboken, filmen etc.
Gå till sidan: Lämna inköpsförslag

Kommentarer 
Om du har ett konto kan du skriva kommentarer på artiklar, tips, arrangemang och nyheter på Enköpings bibliotekswebbplats. För att skriva en kommentarer måste du logga in på webbplatsen. För att logga in måste du ha registrerat ett så kallat konto.

Konto
Du måste registrera ett konto för att kunna logga in. Med ditt konto kan du låna om och reservera, det vill säga ställa dig i kö på böcker och andra saker som är utlånade. Du kan låna e-böcker. Du kan också sätta betyg, lägga till nyckelord och skriva kommentarer. För att registrera ett konto måste du ha ett lånekort med pinkod vid Enköpings bibliotek.
Läs mer: Skapa webbkonto

Ljudböcker
Ljudböcker är böcker som är inlästa som cd, mp3 eller strömmande e-ljudbok. Alla kan låna ljudböcker på biblioteket. Daisy-talböcker kan däremot endast lånas av talbokslåntagare.

Överst på sidan

Logga in
Om du ska låna om eller beställa böcker och andra saker som är utlånade måste du logga in på webbplatsen. Du måste också logga in på webbplatsen för att sätta betyg, lägga till nyckelord eller skriva kommentarer. För att logga in måste du ha registrerat ett konto.

Lånekort
Lånekort eller bibliotekskort är ett personligt kort som du måste ha för att låna böcker och andra saker på biblioteket. Med lånekortet kan du också reservera, det vill säga ställa dig i kö på böcker och andra saker som är utlånade. Med lånekortet kan du också logga in och söka i databaser som biblioteket erbjuder. För att kunna skapa ett konto måste du ha ett lånekort med pinkod vid Enköpings bibliotek.
Läs mer: Skaffa lånekort

Lättläst
Lättläst är böcker som är skrivna med korta meningar och förenklat språk. Lättläst finns för såväl barn som vuxna.

Lösenord
När du registrerar ett konto väljer du lösenord till ditt konto. Lösenordet  måste innehålla minst fyra tecken. Du kan använda lånekortets pinkod som lösenord. När du loggar in på webbplatsen kan du logga in med ditt användarnamn och lösenord eller med ditt lånekort och pinkod.

Överst på sidan

Media

Med media menas böcker, cd-skivor, film, e-böckerljudböcker, talböcker och alla andra saker som du kan låna på biblioteket. Allt som du kan låna på biblioteket kan du söka efter på webbplatsen.

Mina betyg
Om du har ett konto kan du sätta betyg på böcker och andra saker som du kan låna på biblioteket. Under Mina betyg, som finns under Mina sidor, kan du se de betyg som du har satt på webbplatsen. För att sätta betyg måste du logga in på webbplatsen. För att logga in måste du ha registrerat ett konto.

Mina e-medier
Mina e-medier är en lista över dina aktuella låna av e-böcker och strömmande e-ljudböcker. För att kunna se dina aktuella lån måste du logga in på webbplatsen. För att logga in måste du ha registrerat ett konto.
Läs mer: E-böcker

Mina inställningar
På sidan Mina inställningar kan du ändra dina inställningar för ditt konto. Du kan ändra ditt användarnamn, e-post för tjänsten Glömt lösenordet och Hembibliotek. Från denna sida kan du även ändra ditt lösenord på ditt konto.
Läs mer: Skapa webbkonto 

Överst på sidan

Mina listor
Mina listor är en tjänst som du kan använda för att skapa minneslistor över böcker och andra saker som du kan låna på biblioteket. För att spara din minneslista måste du logga in på webbplatsen. För att logga in måste du ha registrerat ett konto. De minneslistor som du gör sparas under Mina sidor. Du kan ta bort minneslistor när du inte vill ha dem kvar.
Läs mer: Mina listor 

Mina lån
Mina lån är en lista över dina aktuella lån av böcker och andra saker som du kan låna på biblioteket. Mina lån sparar inte information om gamla lån som du har gjort tidigare. Mina lån finns under Mina sidor. För att kunna se dina aktuella lån måste du logga in på webbplatsen. För att logga in måste du ha registrerat ett konto.

Mina lånekort
På sidan Mina lånekort kan du hantera ditt lånekort. Här kan du ändra kontaktinformation som e-post för bibliotekets meddelande och påminnelser om böcker och annat som du har lånat eller beställt. Du kan koppla flera lånekort till ditt konto.

Mina nyckelord
Om du har ett konto på Enköpings biblioteks webbplats kan du lägga till nyckelord på böcker och andra saker som du kan låna på biblioteket. Du lägger till nyckelord för att beskriva vad en bok eller något annat handlar om. Du kan lägga till flera nyckelord. För att lägga till ett nycklord måste du logga in på webbplatsen. För att logga in måste du ha registrerat ett konto.

Överst på sidan

Mina reservationer
Mina reservation är en lista över böcker och andra saker som du har beställt och köar på. Du kan själv ta bort en reservation om du inte längre vill låna boken eller det du har beställt. Mina reservationer finns under Mina sidor. För att se dina reservationer måste du logga in på webbplatsen. För att logga in måste du ha registrerat ett konto.

Mina sidor
Under Mina sidor hittar du alla dina uppgifter: Mina lån, Mina reservationer, Mina e-medier, Mina listor, Mina betyg, Mina nyckelord, Mina inställningar och Mina lånekort. För att se dina uppgifter måste du logga in. För att logga in måste du ha registrerat ett konto.

Nyckelord
Om du har ett konto kan du lägga till egna nyckelord på böcker och andra saker som du kan låna på biblioteket. Du lägger till nyckelord för att beskriva vad en bok eller något annat handlar om. Du kan lägga till flera nyckelord. För att lägga till ett nyckelord måste du logga in på webbplatsen. För att logga in måste du ha registrerat ett konto.

Överst på sidan

Omlån

Om du har ett konto på Enköpings biblioteks webbplats kan du själv att förnya dina lån. Du måste logga in på webbplatsen för att förnya lånen. Gå sedan till Mina lån som finns under Mina sidor. Markera de titlar du vill låna om. För att kunna logga in måste du ha registerat ett konto.

Pinkod
Pinkod är en fyrsiffrig kod som du har till ditt lånekort. För att registrera ett konto måste du ha ett lånekort med en pinkod. Om du inte har någon pinkod eller om du har glömt bort den måste du besöka ditt bibliotek för att få en ny.
Läs mer:  Kontaktuppgifter till biblioteken i Enköping 

Reservera
Böcker och andra saker som är utlånade på biblioteket kan du reservera, det vill säga beställa och köa på. För att reservera en bok eller något annat måste du först söka på webbplatsen. När du har hittat det du vill reservera klickar du på titeln. Du kommer då till fullposten. En bit ner på sidan hittar du beståndsinformation och länken Reservera. När du klickar på länken kommer du till en sida där du väljer bibliotek där du vill hämta boken eller det du reserverar. För att reservera måste du logga in på webbplatsen. Du måste ha registrerat ett så kallat konto för att kunna logga in.
Läs mer: Reservera

RSS
Genom att använda nyhetstjänsten RSS kan du bevaka nyheter på Enköpings biblioteks webbplats. Genom att aktivera en RSS-prenumeration kan du till exempel bevaka arrangemang på bibliotek. Flöden på webbplatsen, som du kan prenumerera på, är markerade med RSS-ikon. RSS-ikon som markerar flöden som du kan bevaka med RSS.   
Läs mer: Omvärldsbevakning med RSS (.se, Stiftelsen för internetinfrastruktur)

Överst på sidan

Skapa konto
För att använda biblioteket på nätet måste du registrera ett så kallat konto Med ditt konto kan du logga in på webbplatsen för att låna om, låna e-böcker och reservera böcker och andra saker som du kan låna på biblioteket. Med ditt konto kan du också logga in för att sätta sätta betyg, lägga till nyckelord eller skriva kommentarer.
Läs mer: Skapa webbkonto 

Strömmande e-ljudböcker
En strömmande e-ljudbok är en ljudbok som du kan lyssna på via datorn. När du lyssnar måste du vara uppkopplad till internet. Strömmande e-ljudböcker fungerar inte på surfplattor eller smarttelefoner. Du söker strömmande e-ljudböcker och e-böcker på webbplatsen. Använd den gula sökrutan. För att låna strömmande e-ljudböcker måste du ha ett konto.
Läs mer: Strömmade e-ljudböcker

Söka 
För att söka på webbplatsen använder du sökrutan i sidans huvudmeny. När du söker söker du både i bibliotekskatalogen och det redaktionella innehållet, det vill säga arrangemang, artiklar, boktips etc. Om du vill göra en mer exakt sökning använder du Avancerad sökning. För att använda avancerad sökning klickar du på länken Avancerad sökning i den gula sökrutan.
Läs mer: Sök i bibliotekskatalogen
Läs mer: Avancerad sökning

Sökresultat
När du har skrivit dina sökord och trycker på Sök visar webbplatsen en träfflista över sökresultatet. Sökresultatet innehåller både träffar på böcker och andra saker i bibliotekskatalogen och redaktionellt material, som arrangemang, artiklar, tips etc. 

Överst på sidan

Ta bort minneslista
För att ta bort en sparad minneslista måste du logga in på webbplatsen. Gå sedan till Mina listor som finns under Mina sidor. Klicka på den lista som du vill ta bort. Klicka på Redigera och därefter på knappen Ta bort.

Talböcker
Talböcker är specialinlästa böcker i mp3-format. Talböcker kallas även för daisy-talböcker. Endast talbokslåntagare har rätt att låna talböcker. Personer med synskada, dyslexi eller annat handikapp kan bli talbokslåntagare på biblioteket. Vill du bli talbokslåntagare kontaktar du ditt bibliotek för att registrera sig.
Läs mer: Bibliotek Uppsalas talboksavdelning 
Läs mer: Talböcker för barn

Webbanvändare
För att använda biblioteket på nätet måste du registrera en webbanvändare, ett konto. Med ditt konto kan du låna om och reservera böcker och andra saker som du kan låna på biblioteket. Du kan låna e-böcker. Du kan sätta betyg, lägga till nyckelord och skriva kommentarer.
Läs mer: Skapa webbkonto 

Ämnesord
Med ämnesord menas de ord som biblioteket använder för att beskriva en bok, tidskrift, film etc. Även geografiska begrepp, namn på personer, tidpsperioder förekommer som ämnesord. Ämnesord skiljer sig därmed från de nyckelord som användarna på webbplatsen själva kan lägga till. 

Övertidsvarning
Övertidsvarning är en tjänst som du kan aktivera om du vill ha ett sms-meddelande när lånetiden börjar gå ut. Du kan själv aktivera tjänsten under Mina sidor och Mina lånekort.
Läs mer: Övertidsvarning

Överst på sidan